Individualterapi Stockholm


I individualterapi kan vi utforska vår egen relation och upptäcka vilka hinder, drömmar och visioner som bor inom oss. Grunden för all tvåsamhet är relationen till oss själva, det är den längsta relationen vi har. Hur denna ser ut påverkar alla andra relationer. Så denna relation skall vi verkligen vara rädd om. Individualterapi handlar om att öka denna förmåga och genom rätt kunskap och verktyg göra de förändringar du önskar i ditt liv.


Orsaker till Samtalsterapi:


  • Bättre självkänsla
  • Depression
  • Fobier
  • Relationsproblem
  • Missbruk

För rådgivning och individualterapi i Stockholm, kontakta mig på 070-555 71 00.