Företagscoach

Min styrka som personlig coach

Jag är en bra person att studsa idéer och situationer med. Som professionell samtalspartner kan jag tydliggöra och definiera frågor utifrån ett annat perspektiv. Är du chef, är du ofta ensam. Med en personlig coach blir du avsevärt tydligare och starkare. Min styrka är att jag snabbt hittar vart du är på väg, lyfter fram det som är positivt och ser till att du kommer dit du vill. Det gäller att få ordning på både mål, karta och kompass!I de flesta arbeten krävs idag att man är bra på att hantera relationer med andra. I långa loppet beror din framgång därför mycket på hur du själv utvecklat dig. Det är många förmågor som ska vara i balans, och vi blir aldrig starkare än vår svagaste länk. 

 

Min styrka som stöd åt en arbetsgrupp

Jag anlitas som konsult av företag och arbetsplatser som har behov av professionell kompetens.Uppdragen varierar och har stor spännvidd. Det kan handla om arbetsplatser som står inför omorganisation eller nedläggning. Det kan vara nystartade verksamheter. Ibland är det akuta krissituationer på jobbet och ibland står det bara still och stampar. Nästan alltid handlar det om att få människor att våga dela tankar och idéer och kanske sårade känslor med varandra.När arbetsplatsen inte fungerar på grund av krissituationer går jag in i arbetsgrupperna, lyssnar av och ser var svårigheterna ligger och vad som inte fungerar.Många företag arbetar med att ta fram gemensamma värderingar. Men det kan vara svårt att få dem att tränga ner i organisationen. Det blir en fråga för ledningen, och stannar sedan där.Det jag verkligen är bra på är att förankra gemensamma normer för kommunikation, samarbete och samspel, så att man får likartade önskningar och förväntningar på varandra. Då kommer företagets värderingar att verkligen genomsyra vardagen.

Vadenmark Kurs

Referenser

Några av de företag som har anlitat mig genom åren är Ericsson, Gambro, Telia Sonera, SEB, PwC (Price Waterhouse Coopers) och Länsförsäkringar

 

Kontakta mig på 070-555 71 00 för coaching i Stockholm.

Första bokade mötet är till ett reducerat pris.