Framgång förutsätter detaljerade målbilder


Vill vi bli en Peak Perfomer – vårt bästa jag, så gäller det att hitta både var vi sitter fast och se vart vi vill och vad vi vill. Dolda handlingsmönster är vi offer för, medan de vi har lärt känna kan vi förändra. Därför är det viktigt att förstå vad som håller dig tillbaka från att bli framgångsrik.
Jag tycker banksaldon är så bra, och har valt att använda dem som min metafor för livet. Övertrasserar vi våra konton så skickar banken ut en vänlig, men bestämd uppmaning att betala in övertrasserat belopp. Tänk om vi hade en så bestämd och tydlig övertrasseringsreaktor också , när det gällde oss själva. Så annorlunda många av oss skulle leva våra liv, så mycket mer arbete som skulle bli gjort för att åtgärda våra obalanser. Obalanser, som i förlängningen leder till ofrihet och beroenderelationer.
På mina kurser respektive i arbete med klienter, letar jag efter hur detta skuldkonto ser ut. Varför är personen ifråga inte nöjd med sig och med sitt liv? Vad behöver han/hon komma till rätta med?
Viktiga områden jag har valt att fokusera på är: känslor, relationer, arbete, pengar, kroppen, sex och andlighet. Alla dessa är områden som speglar vår självkänsla, vårt självförtroende och vår tillit till hela livet.

Skuldkontot

Känslor – Vad är tillåtet för dig att känna, vad är inte? Vilka känslor vågar du uttrycka, vilka tränger du bort? Vi behöver egentligen alla våra uttryck. Ingen känsla är där av en slump utan den betyder något, vill förmedla något till dig. Om du håller dig tillbaka, handikappar det dig och försämrar din känslomässiga geigermätares tillförlitlighet. Både skratt, gråt och ilska har sin givna plats.
En av de metoder jag arbetar med utöver samtalsterapi för att öka kontakten med de känslor, som finns inom en individ, är frigörande andning.

Relationer – Relationer är bland de viktigaste testplatserna för vårt eget växande. Hur långt har jag egentligen hunnit i helandet av mig själv? Det avspeglar sig definitivt i våra relationer till andra. Så hur ser dessa ut? Vem drar vi till oss och varför? vad betyder egentligen det, när vi säger vi har de relationer vi förtjänar?
Det finns ett relationshantverk som vi alla behöver lära oss. Det är ett hantverk som är så beroende av kunskap, som vi inte kan känna oss till, inte veta av bara farten, utan som vi verkligen behöver lära oss, t ex om kommunikation, dess fällor och framgångsfaktorer, om skillnaden mellan män och kvinnor, om skillnaden mellan min utsidas uttryck och min insidas upplevelser etc.

Arbete – Den mest produktiva, den mest vakna tiden av vårt liv, ger vi till vårt arbete. Det är viktigt att fråga sig, ger du din energi till något viktigt? Trivs du med ditt arbete? Trivs du med dina arbetsvillkor? Tillför du ett värde till marknaden? Skulle du vilja jobba med något annat? Arbetar du för brödfödan utan att egentligen vara riktigt vare sig nöjd eller stolt? Kanske du t o m arbetar på din bekostnad, förstör din hälsa, andras hälsa steg för steg genom belastningsskador, genom kemikalier etc.
Tjänar du det du önskar dig, har du råd att förverkliga dina drömmar? Vad hindrar dig från, att göra något, som du drömmer om? Får du bli framgångsrik eller bara som alla andra?


Jag har alltid sagt, att ingen kommer att se mig i en tobakshandel. Kniper det i plånboken ordentligt skulle jag hellre plocka skogens bär och rötter och komma till torget med det än försörja mig på sånt, som skadar andra.

Hur är det med dig och ditt arbete – är det ett plussaldo?


Min personliga kvalitetsribba är, att det jag ger och tillhandahåller skall öka livskvalitén hos dem jag får chansen att möta, och vars liv jag får ha ett inflytande i. Livet är något viktigt och värdefullt att vara rädd om.


Kroppen – Att tycka om den vi ser i spegeln varje dag, är viktigt. Har vi tappat fokus och balansen behöver vi ta tag i detta också. Om vi inte tycker om oss, får det konsekvenser i alla våra relationer. Det tär på både självkänsla och självförtroende.hur tar vi hand om vårt tempel? Varje dag behöver vi att låta kroppen vitaliseras både genom rörelse och fysiska pass och genom underbar, närande mat.


Kroppen kan inte bara gå och gå, utan vi måste bry oss om att ge den, vad den behöver. Det handlar om motion, rörelse och beröring. Det handlar om muskelstyrka, kondition och smidighet. Det handlar om sensuella upplevelser och avspänning. Allt faktorer som bygger upp både vårt självförtroende och vår förmåga att stå upp för oss själva, i förlängningen vårt välbefinnande. Och det handlar om näring.
Hur ska vi designa våra dagar för att de ska motsvara vårt bästa liv? Vad är det vi behöver?
Hur mycket motion behöver vi? Vad för slags motion? Det är du, som både måste botanisera och bestämma. Det är viktiga frågor. 


En aktiv, rörlig kropp handlar verkligen också om, vad vi stoppar i oss. Läs mer här!


Det handlar om näring. Nutidsmänniskan lever ett så annorlunda liv mot tidigare generationer, så också våra näringsmässiga behov måste omhändertas på helt nya sätt. Kroppen är på avskrivning. Vi förbrukar så få kalorier, så de vi stoppar i oss, måste verkligen vara av hög kvalité och garanterat näringsrika. Utarmning, omogna produkter, långa transporter, bekämpningsmedel, antiröt, och antimögel etc. Allt har sitt näringsmässiga pris.
En ekvation, som är synnerligen svår att få att gå ihop för nutidsmänniskan. WHO säger att inte mer än mellan 1-2 % av västvärldens befolkning – och då skriver jag västvärldens – får rätt näring för att fungera optimalt. Matindustrin tänker nästintill inte alls på vår hälsa utan på sin vinst. Det finns egentligen hur mycket som helst att skriva om det, men jag släpper där.

Sex – ett kapitel som ligger så nära kroppen, men som ändå får en alldeles egen rubrik. Sexualiteten är nog en av vår mest förvridna kraftkälla. Denna livsenergi som är så svår att hantera på ett öppet levande och livsbejakande sätt. Som är så påtaglig i de allra flestas liv, och samtidigt närgånget skrämmande. Som öppnar till så mycket närhet och till så många oerhört kränkande övertramp. Hur ser din attityd till sex ut? Vad är tillåtet för dig och vad inte? Vem bestämmer över din sexualitet och varför? Homo – resp heterosexualitet hur ser du på det? Varför så olika krav på män respektive kvinnor? Vad är perverst och alldeles bort i tok och som sexualiteten kan söka sig mot? Vad är härlig nyfikenhet och experimentlusta?
Ja, frågan är så viktig att hitta en frihet – din personliga frihet -i.

Pengar – Är du ekonomiskt fri? Har du en plan? Eller är det en omöjlighet?
Många relationer har jag varit i närheten av, som präglats av och skapat djupa obalanser på grund av ofri ekonomi. Mycket slitningar och bråk på grund av att den ene resp den andra hanterar pengar på sätt, som skapar oro hos partnern.
Också många relationer, där den ene parten känt sig ”tvingad” att leva kvar i relationen, för att den inte trott sig om att kunna skapa en motsvarande levnadsstandard på egna ben.

Kan det vara så att vår ekonomiska frihet styrs lika mycket av våra attityder som i alla andra avseenden? Handlar detta om kunskap också? Att behärska konsten att hantera pengar och bygga en reserv. ”The Richest Man in Babylon”… vilken härlig bok och vilket härligt budskap ! Men inte bara den utan i synnerhet också ”The Courage to be rich” av Suze Orman. Har du någon gång ordentligt satt dig in i hantverket , hur hantera dina pengar?

Andlighet – Förr eller senare knackar livet på hos oss och avkräver oss på ett svar på frågan, vad är det för mening med ditt liv? Vad vill du med det? Det är många, många frågor, som aldrig kan få vare sig riktning eller kraft utan ett svar på detta. Många situationer som vi inte kan uthärda, framhärda i utan det svaret. Vår världsbild, vår tro och idé om , hur vi människor hänger ihop och varför vi överhuvudtaget finns till, testas i otaliga situationer. Och hur vi svarar kommer att få direkta och avgörande konsekvenser för vårt förhållningssätt. Varför tror en del på ett liv efter detta? Varför tror en del på Gud? Vad är gud? etc. Djupa, omfattande frågeställningar som också måste få sitt utrymme i en människas liv, för att vi skall kunna leva i balans och tillit i en djupare mening i vårt liv.