Går ni i tankar att börja gå i parterapi i Stockholm?

Jag erbjuder professionella parsamtal på Kungsholmen i Stockholm och har lång erfarenhet av att coacha par i olika stadier av relationen och i olika kriser.

Varmt välkommen att kontakta mig via telefon så bokar vi in en tid.

Första bokade mötet är till ett reducerat pris.

070 555 71 00

Parterapi i Stockholm

Tillsammans identifierar vi era problem i förhållandet och tar fram vägar för att få er att växa. Välkommen att kontakta mig för att få rådgivning och boka tid för parterapi.

Vanliga frågor och svar om parterapi

Vad pratar man om på parterapi?

I många relationer söker man sig till parsamtal för att bli bättre på att kommunicera och förstå varandra. Att förstå varandra på djupet och våra grundläggande behov, det är värdefulla nycklar för att vårda och utveckla våra relationer. En viktig fråga att ställa sig, när marken gungar, är vilka förutsättningar er relation har för att växa och ta sig igenom olika situationer och prövningar i livet. Har ni en hållbar grund att utveckla relationen från? Att förtydliga hur era respektive förväntningar ser ut, och finna de gemensamma målen för förhållandet, är andra frågor, som vi sätter fokus på i parsamtal. Att dessutom lära sig tekniker för att skapa en kreativ vardag tillsammans, ja, det är alla frågor som jag som parterapeut jobbar med.

 

När är det dags att gå i parterapi?

En vanlig och inte så dramatisk orsak, att det är dags att gå i parterapi är känslan, att relationen har stagnerat. Vardagen känns mindre lustfylld och mera kantad av hamsterhjul och tristess. En annan orsak kan vara att en eller flera parter inte är känslomässigt närvarande och engagerade, och det är en distans - psykiskt och fysiskt. Avsaknaden av fysisk närhet och bekräftelse påverkar samlivet och gör, att den sexuella delen av kärleksrelationen delvis eller helt uteblir, vilket i sin tur kan göra, att kärleken slocknar och blir som en relation man har till en familjemedlem.


Psykisk ohälsa eller missbruk är också något, som tär på relationen. Kanske behöver ni starta med parsamtal för att kartlägga era problem och se vad ni kan arbeta med, och vad som behöver utredas och behandlas på individnivå för att ni ska komma framåt.


Otrohet det är en traumatisk händelse. Otrohet, som innebär att pålitlighet och tillit får sig ordentliga törnar och kräver sitt att reparera. Att ha överträtt en gräns i relationen och åsidosatt respekten för den ömsesidiga önskan om hur leva man en gång hade, det får konsekvenser. Parterapi ett bra sätt att bearbeta detta och hitta vägar framåt, så att både pålitlighet och tillit kan återskapas.


Hamnar du och din partner ständigt i småbråk trots, att ni älskar varandra och vill leva med varandra? Har ni inte längre roligt tillsammans? Värdesätter ni olika saker i livet? Sårar ni varandra ofta? Hur hänger allt detta ihop? Vi behöver få fördjupad förståelse för, hur våra reaktioner och beteenden påverkar varandra.

 

Vad kan parterapi hjälpa till med?

Det finns, som du förstår, många orsaker till, att par söker sig till samtal, där målet är detsamma – att komma stärkta ur situationen. Genom andra perspektiv på situationer, sammanhang och beteenden kan vi bli mer öppna för andra synsätt och vägar framåt.

I parterapi fokuserar vi på att lösa problemen, som uppstår i kärleksrelationer,

Ni får utrymme att fokusera på era synsätt, behov och önskemål i en miljö som genomsyras av respekt och trygghet och det är många gånger det, som behövs för att ta relationen vidare och hitta tillbaka till ursprungskärleken.

 

Liksom alla individer är alla parrelationer unika, men gemensamt är, att parterna i relationen ansvarar för, att det finns en ömsesidig respekt och ödmjukhet inför varandra och era gränser i förhållandet. Att våga ifrågasätta och identifiera problem i kärleksrelationen är ofta jobbigt och ångestladdat, men är också det modigaste och snällaste du kan göra för förhållandet, om det finns en vilja och vision att komma stärkta ur krisen. Parsamtal där ni kan fokusera på era synsätt, behov och önskemål i en miljö som genomsyras av respekt och trygghet, är många gånger det, som behövs, för att ta relationen vidare och hitta tillbaka till varandra.

 

Kan parterapi rädda förhållandet?

Parterapi kan rädda relationen i olika faser – både om relationen krisar rejält och ni funderar på att gå skilda vägar, eller tidigt in i relationen, där förhållandet känns bra, men det kanske finns en oro för att tidigare upplevelser och trauman kommer skapa flyktbeteenden eller rädsla för att destruktiva mönster ska upprepas och förstöra den nya relationen. Att ge sig själv och sin partner/partners tid för reflektion och få professionella perspektiv är en väl värd investering..

Kvinna och man står rygg mot rygg. Är du i behov av parterapi i Stockholm? Kontakta Eva Vadenmark, terapeut med expertis inom relationer.