Om mig som legitimerad psykolog och psykoterapeut i Stockholm

Personligt växande och kommunikation mellan människor är vad jag arbetar med. Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut i Stockholm och har mer än 25 års erfarenhet av att få människor att växa. 

Relationer och kommunikation mellan människor är min specialité.

 

Framgångsrika relationer är bland det viktigaste för människor.

Vi får aldrig en bättre relation till någon annan än den vi har till oss själva. Det gäller både privat och i arbetslivet – allting hänger samman.
Det handlar om att ta tillvara de potentialer vi äger, förlösa drömmar och visioner, att tillåta oss skapa ”vårt bästa liv”.
Bland mina meriter finns flera specialiteter som individual-, grupp- samt familjeterapi och parterapi. Jag är dessutom utbildad andningspedagog och Accredited Journey Therapist.
Under många år arbetade jag som handledare och metodutvecklare inom socialtjänsten, Individ och Familj, Barnomsorg och Familjerätt. Jag kom att bli banbrytande när det gäller handläggning av vårdnads- och umgängestvister. Jag är medförfattare till boken ”Att skiljas och tvista om barn” (Pan/Nordstedts), där vi bl a lanserade samarbetssamtal.
Genom åren har jag medverkat i flera TV- och radioprogram kring relationer (bl a Maj Fant, Tango, Radio Q, Nattcafé, God morgon Sverige, Aktuellt, Debatt etc) och har varit en av relationsexperterna i Radio Stockholm (P4, www.sr.se).

”Lev ett levande liv!”

är mitt motto och det förhållningssättet genomsyrar allt jag gör vare sig det gäller föreläsningar, kurser eller konsultuppdrag. Exempel på kurser jag håller är ”Från hjärta till hjärta”, ”Möten som helar” och ”Kärlek, medvetenhet och mod” (läs mer under Kurser och inspirationsdagar)
När jag är ute och föreläser, tycker jag väldigt mycket om teman som ”Att vara medskapare av en kreativ arbetsplats – vad kräver det av dig?”, ”Ditt liv – ett hisnande äventyr”, ”Framgångsrik kommunikation – vad är det?

Vadenmark

 Eva Vadenmark
 Sysslomansgatan 20, 9 tr 112 41 STOCKHOLM
 070-555 71 00
 eva@vadenmark.com